1484436109: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1484436114: fgrep -i 'remove' */*.td2
1484436117: fgrep -i 'pentium' */*.td2
1484436119: fgrep -i 'review' */*.td2
1484436123: fgrep -i 'rubyconf' */*.td2
1484436128: fgrep -i 'svnserve' */*.td2
1484436138: fgrep -i 'tdiarysearch' */*.td2
1484436143: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2
1484436148: fgrep -i 'unix' */*.td2
1484436150: fgrep -i 'tru64' */*.td2
1484436154: fgrep -i 'vi' */*.td2
1484436158: fgrep -i 'xl' */*.td2
1484436163: fgrep -i 'zsh' */*.td2
1484444735: fgrep -i 'python' */*.td2
1484484309: fgrep -i 'combinator' */*.td2
1484491493: fgrep -i 'unix' */*.td2
1484497297: fgrep -i 'rss' */*.td2
1484525365: fgrep -i 'xclipstr' */*.td2
1484595391: fgrep -i 'rubyconf' */*.td2
1484598420: jobs
1484598430: fgrep -i 'remove' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2